اجرای طرح یک نفس همدلی

با مشارکت سازمانهای مردم نهاد

طرح یک نفس همدلی یک طرح ملی است که با هدف ترویج فرهنگ استفاده از ماسک، کمک به اقشار آسیب پذیر به ویژه بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در سال جاری اجرایی می‌شود تا سلامت را به جامعه اهداء کنند و بیماری منحوس کرونا را از جامعه به دور کنند.