سال 1400 شمسی

مي‌داني؟ اين بهارها فقط مي‌آيند

آغازشان اما با آمدن توست!

یا صاحب الزمان (عج)