کارگاه آموزشی امور مالیاتی

در کارگاه آموزشی «آشنایی با تکالیف مالیاتی سمن ها» مطرح شد:
سازمان های مردم نهاد در صورت رعایت شروط و عمل به تکالیف مالیاتی مشمول معافیت خواهند بود
مدیرعامل انجمن اقتصاد استان در حاشیه این کارگاه آموزشی با اشاره به جایگاه رفیع سمن ها در توسعه پایدار کشور اظهار داشت: موسسات خیریه در صورت درخواست ناظر از امور مالیاتی، تحریر دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه در موعد مقرر برای آن دسته از فعالیت‌های خیریه خود که در چارچوب اساسنامه موسسه است، معاف از مالیات هستند.
به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، کارگاه آموزشی «آشنایی با تکالیف مالیاتی سمن ها» ویژه سازمان های مردم نهاد به همت انجمن اقتصاد استان د در سالن جلسات انجمن با حضور مدیران عامل انجمن های خیریه و سمن های استان برگزار گردید
در این کارگاه دو ساعته که با حضور دکتر عباسی حسابرس ارشد مالیاتی و عضو جامعه حسابداران خبره ایران و برای مدیران و مسئولین مالی سازمان های مردم نهاد استان برگزار گردید؛ مهمترین شرایط و تکالیف سمن ها برای بهره مندی از معافیت مالیاتی ارائه گردید. بر این اساس، اولین شرط بهره مندی از معافیت مذکور، قید شدن عبارت “موسسه غیرانتفاعی” در اساسنامه سمن می باشد؛ همچنین نحوه مصرف وجوه و کمک های اعطایی به سمن باید صراحتا در اساسنامه قید شده باشد. علاوه بر این، موسسان، هیئت مدیره، هیئت امناء و مدیران سمن نمی بایست بطور مستقیم با سمن قرارداد معامله منعقد نمایند. نهایتا در زمان انحلال نیز دارایی سمن نمی بایست به افراد حقیقی انتقال یابد و بایستی به سمن مشابه یا ارگان های ذیربط منتقل گردد.

علاوه بر شرایط فوق، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی، سمن ها می بایست نسبت به انجام یک سری تکالیف قانونی اقدام نمایند که شامل ارائه اظهارنامه مالیاتی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی، ارائه دفاتر مالی (روزنامه و کل) به انضمام اسناد و مدارک حسابداری و همچنین خلاصه درآمدها و هزینه ها پس از مطالبه اداره مالیاتی می باشد.
دکتر محمد بهروزی مدیرعامل انجمن اقتصاد استان در حاشیه این کارگاه آموزشی با اشاره به جایگاه رفیع سمن ها در توسعه پایدار کشور اظهار داشت: موسسات خیریه در صورت درخواست ناظر از امور مالیاتی، تحریر دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه در موعد مقرر برای آن دسته از فعالیت‌های خیریه خود که در چارچوب اساسنامه موسسه است، معاف از مالیات هستند.