مدیرکل امور اجتماعی استانداری

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی:
سازمان های مردم نهاد مطالبه گر باشند
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه دستگاه های دولتی در کنار کار نظارتی نمی توانند خودشان کار اجرایی انجام دهند، گفت: سازمان های مردم نهاد باید به جایگاه خود پی برده و در حوزه های اجتماعی و فرهنگی مطالبه گر باشند.
به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی،«عباسعلی بهاری» در نشست شورای مشورتی سازمان های مردم نهاد استان، اظهار کرد: فلسفه وجودی سازمان های مردم نهاد، کوچک کردن دولت است تا بخش نظارتی و حاکمیتی دولت تقویت شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه دستگاه های دولتی در کنار کار نظارتی نمی توانند خودشان کار اجرایی انجام دهند، گفت: سازمان های مردم نهاد باید به جایگاه خود پی برده و در حوزه های اجتماعی و فرهنگی مطالبه گر باشند.
بهاری با بیان اینکه متاسفانه مطالبه گری در سازمان های مردم نهاد کمتر دیده می شود، گفت: همراهی سمن ها با دستگاه های اجرایی خوب است ولی انتظار داریم این سازمان ها در راستای رفع مشکلات مردم مطالبه گر باشند.
متن کامل خبر در خبرگزاری برنامتن کامل خبر در خبرگزاری برنا