انجمن اقتصاد استان

فعالیت تخصصی انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی به عنوان یک سمن
جعفری گفت: فعالیت تخصصی انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از محدود سمن های اقتصادی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی،جلسه نشست اعضای انجمن اقتصاد و نمایندگان سمن های استان با حضور مدیران و اعضای انجمن، معاون دفتر امور اجتماعی استانداری، نماینده سازمان های مردم نهاد، مدیران تعدادی از سمن ها و فعالان اقتصادی استان در برگزار شد.
جعفری رئیس هیئت مدیره انجمن ضمن اشاره به چالش های اقتصادی ناشی از تحریم ها و شیوع کرونا، به بیان رئوس مهمترین جهت گیری های اقتصادی دولت در سال جهش تولید پرداخت. وی فروش دارایی های مازاد دولت، مولد سازی دارایی ها و اجرای کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی را مهمترین راهکارهای کوچک نمودن و چابک سازی دولت ارزیابی کرد که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و به خصوص سازمان های مردم نهاد در این زمینه راهگشا خواهد بود.
همچنین شریفی معاون امور مشارکت های اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ضمن تشکر از مدیران انجمن بابت برگزاری جلسه، به تبیین جایگاه استان از حیث مشارکت اجتماعی پرداخت. وی همچنین با حائز اهمیت دانستن نقش سمن ها در کمک به دولت جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، توانمندسازی و ارائه آموزش های لازم در حوزه های اشتغال و کارآفرینی را از جمله زمینه هایی دانست که سمن ها و به خصوص انجمن اقتصاد استان می بایست بطور جدی آن را مورد توجه قرار دهند. در ادامه جلسه حسینی نماینده سازمان های مردم نهاد استان ضمن ارائه آماری از تعداد سمن های استان، انجمن اقتصاد را تنها تشکل مردم نهاد حوزه اقتصادی عنوان کرد و از مدیران انجمن خواست با طراحی و تبیین مدل های اقتصادی، راهبری و چاره اندیشی درخصوص مباحث مبتلابه سمن های استان در حوزه اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد.
متن کامل خبر در خبرگزاری برنا