لزوم ایجاد سازمانهای مردم نهاد در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

وجود تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در ارتباط با محیط زیست و منابع طبیعی در شهرستان سلسله با توجه به ضرورت حفاظت از عرصه‌های ملی و گونه‌های جانوری و گیاهی موجود در آن و دنبال کردن مطالبات مربوط به این حوزه‌ها بشدت احساس می‌شود و امری است که دوستداران محیط زیست و طبیعت و فعالان این حوزه از آن غافل بوده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید