صنایع دستی و گردشگری

موسسه نغمه پردازان هنر خراسان جنوبی

مدیر عامل : آتنا جعفری آدرس و شماره تماس: بیرجند-خیابان طالقانی -میدان طالقانی -ساختمان فدک – طبقه سوم -واحد 12 اهداف سمن : 1-شناسایی و حمایت از روشهای تولید صنایع…

ادامه مطلب