فرزند خواندگی

موسسه خیریه شبانه روزی دخترانه ولی عصر(عج)

مدیرعامل: فاطمه صغری آمالی آدرس وشماره تماس:بیرجند،خیابان جمهوری اسلامی19،میدان شهیدسندروس،نهضت2،پلاک34،خانه مرحومه صدیقه اکبری،32222949 اهداف سمن:مبارزه اصولی بامفاسداجتماعی،تقدم تزکیه برتعلیم واهتمام درتربیت اسلامی وپرورش معنوی دانش آموزان تحت پوشش،تحصیل-کارآموزی وایجاداشتغال وکاریابی…

ادامه مطلب