اخبار ویژه سازمانهای مردم نهاد

آیین پویش مهربانی در استان خراسان جنوبی برگزار شد

به همت سازمان های مردم نهاد به گزارش برنا خراسان جنوبی، مهشید چوبداری مدیرعامل موسسه فصل جدید زندگی در مراسم این آیین گفت این پویش با تعامل و همکاری معاونت…

ادامه مطلب

دیدار با آقای جعفرپور مدیرمسئول روزنامه ی آوای خراسان جنوبی

روز دوشنبه مورخ 1398/11/7 اعضاء شورای هماهنگی سازمانهای مردم نهاد با مدیرمسئول رسانه ی فعال و مردمی آوای خراسان جنوبی استان دیدار کردند .محورهای این نشست 1- مطالبه گری اجتماعی…

ادامه مطلب

نشست هم اندیشی با مدیرکل اداره کار

اعضای شورای هماهنگی سازمانهای مرم نهاد استان مورخ یکشنبه 1398/11/6 با آقای اشرفی مدیرکل اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی استان برگزار و مقرر شد در خصوص عقد قراردادهای فی مابین…

ادامه مطلب