نشست هم اندیشی با مدیرکل اداره کار

اعضای شورای هماهنگی سازمانهای مرم نهاد استان مورخ یکشنبه 1398/11/6 با آقای اشرفی مدیرکل اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی استان برگزار و مقرر شد در خصوص عقد قراردادهای فی مابین سازمان های مردم نهاد و اعضاء داوطلب ، سازمان هماهنگی لازم را بعمل آورده تا مشکلات پیش رو تشکلهای غیر انتفاعی در خصوص بکارگیری نیرو مرتفع گردد .

دیدگاهتان را بنویسید