موسسه خیریه شبانه روزی دخترانه ولی عصر(عج)

مدیرعامل: فاطمه صغری آمالی

آدرس وشماره تماس:بیرجند،خیابان جمهوری اسلامی19،میدان شهیدسندروس،نهضت2،پلاک34،خانه مرحومه صدیقه اکبری،32222949

اهداف سمن:مبارزه اصولی بامفاسداجتماعی،تقدم تزکیه برتعلیم واهتمام درتربیت اسلامی وپرورش معنوی دانش آموزان تحت پوشش،تحصیل-کارآموزی وایجاداشتغال وکاریابی برای افرادتحت پوشش،تنظیم برنامه های ویژه آموزشی-پرورشی وتشکیل طرح خوداتکایی درقالب اموری مانندصنایع دستی وکارگاهی(قالیبافی-گلدوزی-خیاطی و…)و…،ازدواج-تهیه امکانات رفاهی جهت افرادتحت پوشش،ترک اعتیاددختران بی سرپرست-بدسرپرست و…،اصلاح خانواده واقدامات حمایتی.

دیدگاهتان را بنویسید