موسسه جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی استان

مدیرعامل: فهیمه شبان

آدرس وشماره تماس:بیرجند،خیابان شهیدمنتظری20،روبروی پارکینگ،پلاک12، 09158668231-32022135

اهداف سمن:پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ودستیابی به جامعه سالم ازجهت سلامت روان اجتماعی برپایه تقویت مشارکت جویی.

دیدگاهتان را بنویسید