موسسه آونگ تکین رستای نوین استان خراسان جنوبی

1)نام سازمان مردم نهاد : آونگ تکین رستای نوین(آترین).

مدیرعامل: مهدیه بهنام

آدرس وشماره تماس:بیرجند،بین منتظری2و4،ساختمان پارک علم وفناوری،طبقه2،واحد4- 09151608797

اهداف سمن:

 توسعه ی مهارتهای کودکان و نوجوانان ،ظرفیت غفلت زده 

یکی از مواردی که میتواند در موفقیت توسعه اجتماعی سمن ها موثر باشد ،توانمندی و توسعه مهارتهای کودکان و نوجوانان است . به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نیروهای محرک میتوانند عاملی بر رشد .و گسترش فعالیت سازمانهای مردم نهاد و ترویج فرهنگ خود اشتغالی باشند چرا که انگیزه ها و ساءق هایی که شالوده فرهنگ خود اشتغالی یک جامعه را نظم میدهند از همان اوان کودکی آغاز میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید