سیاست حریم سازمانی

ما که هستیم؟

نمایندگان سازمانهای مردم نهاد استان خراسان جنوبی

کدامیک از اطلاعات سازمانی را جمع آوری میکنیم و چرا؟

1- سوابق ثبتی سازمانهای مردم نهاد

2- سوابق فعالیت هر سازمان

*برای مشخص کردن فعال -نیمه فعال و غیر فعال بودن سازمانهای ثبت شده در باتک اطلاعات استان

*برای اینکه راحت تر در دسترس خیرین غیر بومی و خارج از استان قرار بگیرد

*برای شفافیت عملکرد سازمانها به طوری که با مشاهده و استخراج اطلاعات از سایت ،نسبت به تخصیص بودجه های اختصاصی مربوط به هر حوزه عادلانه تر اقدام گردد

3- اطلاعات محصولات تولیدی هر سازمان

*ایجاد بازارچه های فروش آنلاین

*جذب سفارشات استانی و فرا استانی

*معرفی محصولات استانی به خارج از استان در محیطی متمرکز

اطلاعات شما را با چه کسی به اشتراک می‌گذاریم؟

کلیه اطلاعات منتشر شده داخل سایت بصورت عمومی قابل مشاهده است و با اشتراک گذاری لینک سایت در فضاهای مجازی معتبر ، قادر خواهیم بود علاوه بر آشنایی بیشتر کارشناسان سازمانهای مردم نهاد با یکدیگر و شناخت همکاران هم هدف -جذب خیر در راستای حوزه ی فعالیت سازمانی خود ، از اقدامات سازمانهای دیگر جهت پروژه های گروهی -دریافت مشاوره و مشورت با سازمانهای هم سو ،آگاه شویم

چه مدت ما اطلاعات شما را حفظ می‌کنیم

بر اساس تعیین خط مشی استانداری محترم مبنی بر فعال بودن سازمان ، چنانچه اطلاعاتی مبنی بر غیرفعال بودن سازمان شما و یا تخطی از هدف و آرمان تشکیل سازمان مردم نهاد ویا تعلیق سازمان ، ارسال شود اطلاعات سازمانی شما از روی سایت برداشته خواهد شد که این امر به منزله حذف کامل اطلاعات نیست و با صلاحدید مرجع رسمی ،اطلاعات سازمان شما مجدد قابل نمایش خواهد بود

جهت انتشار اطلاعات سازمانی و فعالیت های هر سازمان در سایت نیاز به عضویت و پرداخت حق عضویت میباشد.