دیدار با آقای جعفرپور مدیرمسئول روزنامه ی آوای خراسان جنوبی

روز دوشنبه مورخ 1398/11/7 اعضاء شورای هماهنگی سازمانهای مردم نهاد با مدیرمسئول رسانه ی فعال و مردمی آوای خراسان جنوبی استان دیدار کردند .محورهای این نشست

1- مطالبه گری اجتماعی با همکاری رسانه 2- معرفی سازمانهای مردم نهاد و ظرفیت تشکلها به آحاد مردم استان 3- اختصاص ستون خبری تشکل ها و خبرسازان اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید