جلسه فوری مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری با سازمانهای مردم نهاد با عنوان راهکارهای مقابله با کرونا

عصر دوشنبه 19 اسفند ماه 1399جلسه فوریتی مدیرکل محترم اموراجتماعی استانداری با اعضای شورای مشورتی سازمانهای مردم نهاد برگزار شد و راهکارهایی جهت افزایش آرامش خاطر خانواده ها و راه اندازی کمپین هایی در حوزه خانواده و کودکان با موضوع (عید در خانه میمانیم ) ارائه شد .

دیدگاهتان را بنویسید